In het Nederlandstalig landgebied (Nederland en Vlaanderen) is haring een veelvoorkomende gast in tal van spreekwoorden. In totaal hebben we 9 spreekwoorden op een rij gezet met haring in de hoofdrol.